Dilemma's

PWN loopt in de dagelijkse gang van zaken aan tegen een aantal dilemma’s en uitdagingen. Onze belangrijkste dilemma’s in 2015 waren:

  1. PWN gaat ver in de toepassing van innovatieve zuiveringstechnieken. Dit heeft te maken met de toenemende vervuiling van de bron en met het feit dat oppervlakte waterzuivering sowieso complex is. Hoe ver kunnen we hierin als maatschappelijke organisatie gaan? Is “goed in deze goed genoeg” en in hoeverre vragen onze klanten dit van ons?

  2. Vanuit de historie van drinkwaterzuivering heeft PWN innovatie hoog in het vaandel staan en voeren we dit ook door in andere bedrijfsprocessen. In hoeverre is dit een terecht speerpunt in relatie tot onze maatschappelijke rol als non-profit organisatie.

  3. PWN dochter Aquanet heeft als doel om de bij PWN aanwezige kennis over drinkwater toe te passen in ontwikkelingslanden, in hoeverre is dit een kernactiviteit van PWN of behoort PWN deze taak meer uit te besteden?

  4. PWN heeft naast de kerntaak drinkwatervoorziening (blauw) ook de taak als natuurbeheerder (groen). PWN zoekt mogelijkheden om ook op het gebied van natuurbeheer te groeien. Is dit een terechte strategische keuze of beheert PWN de natuur vooral in het belang van het kunnen blijven garanderen van de drinkwatervoorziening.

  5. PWN heeft als maatschappelijke organisatie hoge ambities op het gebied van duurzaamheid; immers water en natuur zijn duurzame producten. Duurzaamheid heeft vaak een prijs en in hoeverre is het te verantwoorden om deze prijs te betalen als maatschappelijke organisatie.

  6. PWN heeft als beheerder van de diverse duingebieden te maken met diverse doelgroepen in het groen. Deze doelgroepen hebben vaak verschillende recreatiebehoeftes en daarnaast wordt het steeds drukker in het duin. In hoeverre kan PWN deze soms tegenstrijdige belangen verenigen zodat dit leidt tot de hoogste klanttevredenheid.

  7. PWN is bij de doelgroep bestuurlijke stakeholders en groot zakelijke klanten vaak onbekend. Qua imago kunnen we zelfs stellen onbemind, welke kosten en inspanningen kunnen we verantwoorden om een positief imago op te bouwen?

  8. PWN heeft een aantal jaar geleden de innovaties in zuiveringstechnologie ondergebracht bij de start up dochteronderneming PWNT. Dit biedt optimale businesskansen om onze ontwikkelde waterzuiveringstechnologieën wereldwijd te vermarkten. Hoe organiseren we een optimale balans tussen risico en zekerheid van een commerciële dochter in relatie tot een non-profit moederorganisatie?