Raad van Commissarissen

Alle commissarissen zijn onafhankelijk. Het aantal zittingsperioden is beperkt tot tweemaal vier jaar. De Raad heeft een totaal competentie-profiel als Raad samengesteld. Dit profiel wordt jaarlijks geëvalueerd. Bij iedere mogelijke herbenoeming wordt grondig bekeken of de beoogde commissaris een toegevoegde waarde heeft voor de Raad en de vennootschap. De Raad volgt een strakke zelfevaluatie-structuur waarbij éénmaal per twee jaar een totale evaluatie plaatsvindt. Per collectieve vergadering van de Raad (5x per jaar) wordt gestart met evaluatie van de opvolging. Dit is een aandachtspunt naar aanleiding van deze tweejaarlijkse evaluatie.