PWNT Holding

PWN heeft alle innovaties in zuiveringstechnologie met SIX®/CeraMac® ondergebracht bij PWNT Holding (PWNT). De samenbundeling van krachten is goed voor de vernieuwingskracht binnen onze organisatie en biedt optimale businesskansen om onze ontwikkelde waterzuiveringstechnologieën wereldkundig te maken, wereldwijd in de markt te zetten en te implementeren.

Proefinstallaties, contracten en tenders
In maart 2016 heeft PWNT van South West Water de opdracht gekregen voor de bouw van een nieuwe zuiveringsinstallatie in Groot-Brittannië. In 2015 is opnieuw een proefinstallatie gestart voor South West Water. In Singapore won PWNT de aanbesteding voor de bouw van een nieuwe fabriek en startte PWNT in samenwerking met externe partners een eerste proefproject om de effectiviteit van keramische membranen te testen ten behoeve van de voorzuivering van zeewater.

Daarnaast is PWNT leidend projectpartner van een samenwerkingsverband; het DOC2C’s consortium, dat verder bestaat uit South West Water, De Watergroep, de Universiteit van Lille en de Technische Universiteit Delft. Het DOC2C’s consortium heeft een subsidie toegekend gekregen van het Interreg 2 Zeeën Programma. Het programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Nederlandse Staat en de provincie Noord-Holland. De projectpartners werken samen aan de ontwikkeling van innovatieve technologieën om op een verbeterde manier opgeloste organische koolstof uit het drinkwater te verwijderen.

In de VS is de proefinstallatie bij een publiek drinkwaterbedrijf in Wisconsin voortgezet, dat startte in 2014. Deze wordt begin 2016 afgerond. Ondertussen lopen de voorbereidende werkzaamheden voor een proefinstallatie in Australië door en start deze naar verwachting medio 2016.

Met drinkwaterbedrijven in Schotland en Zweden zijn in 2015 overeenkomsten gesloten voor het leveren van proefinstallaties en het uitvoeren van onderzoeken.