Over dit verslag

Transparantie en een open dialoog met stakeholders zijn voor PWN erg belangrijk. Deze waarden zijn nu meer dan ooit uitgangspunt bij onze verslaglegging. PWN heeft haar belangrijkste stakeholders gedefinieerd en een begin gemaakt met de dialoog. Hierdoor is een duidelijker beeld ontstaan van wat belanghebbenden belangrijk vinden.

Met ingang van dit verslagjaar is ons jaarverslag opgesteld conform de richtlijnen van GRI (Global Reporting Initiative), de internationale standaard in duurzaamheidsverslaglegging. PWN doet verslag in overeenstemming met 'G4 Core’, de basisversie van G4-verslaglegging.

In dit verslag is de waardecreatie van PWN het vertrekpunt en laten we zien wat onze impact is op het milieu, de samenleving en de economie. De keuze voor de thema’s in de hoofdstukken is gebaseerd op wat er in de stakeholderdialoog is besproken. Het zijn de thema’s die voor zowel stakeholders als PWN het meest relevant gevonden worden.

Met dit jaarverslag legt PWN verantwoording af over haar activiteiten in het kalenderjaar 2015. Het jaarverslag heeft betrekking op N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en haar dochters PWNT Holding B.V., Aquanet B.V., N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (W.R.K.) en De Kennemer Duincampings B.V. De dochter PWN International Projects B.V. had al geruime tijd geen activiteiten meer en is daarom op 3 februari 2015 geliquideerd.