Over PWN

PWN is het drinkwaterbedrijf van Noord-Holland. We leveren zuiver drinkwater aan bedrijven en aan meer dan 1,7 miljoen inwoners van Noord-Holland. Tegelijkertijd zorgt PWN in opdracht van de provincie voor professioneel natuurbeheer van 7.400 hectare duingebied. Die combinatie heeft een reden: de duinen beschermen de drinkwatervoorraad. PWN staat daarom voor water én natuur.

Missie en visie
De missie van PWN is om nu en in de toekomst te zorgen voor de continue beschikbaarheid van zuiver drinkwater en waardevolle natuur voor de Noord-Hollandse samenleving. PWN staat als belangrijke maatschappelijke onderneming in goede verbinding met haar klanten, medewerkers, partners en stakeholders. PWN staat midden in de maatschappij en probeert met de diverse belangen van alle stakeholders – hoe lastig soms ook – rekening te houden.

Onze visie is het leveren van zuiver water tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dat hebben we te danken aan eigen innovaties in zuiveringstechniek en aan de natuurlijke zuiveringskracht van de duinen. De duinen zijn een wettelijk beschermd natuurgebied met een kwetsbare natuur. PWN zorgt daarom voor duurzaam natuurbeheer en beschermt zo ook het water in de duinen. Het resultaat is een waardevol natuurgebied met een grote rijkdom aan flora en fauna, met tegelijkertijd goede mogelijkheden voor recreatie

Bij PWN gaan drinkwaterproductie en natuurbeheer dus hand in hand. Onze expertise op het gebied van natuurbehoud zorgt voor een duurzame benadering van de drinkwaterwinning. Tegelijkertijd werkt onze innovatieve cultuur in drinkwater aanstekelijk voor het bedenken van bijzondere oplossingen in het duinbeheer. Zo draagt de combinatie van water en natuur bij aan lagere maatschappelijke kosten, duurzaamheid, continuïteit, zekerheid en veiligheid van ons water.

Het mag voor zich spreken dat een maatschappelijk bedrijf als PWN ook investeert in activiteiten voor de samenleving. Educatie, rondleidingen, vrijwilligerswerk organiseren; deze activiteiten dragen allemaal bij aan bewustwording van het belang van water en natuur. Daarnaast stellen wij onze kennis en zuiveringstechnologie beschikbaar voor ontwikkelingsprojecten in het buitenland.

Organisatiestructuur
PWN is ingericht naar haar kerntaken in waterlevering en natuurbeheer. We onderscheiden de sector Drinkwater en de sector Natuur en Recreatie. Daarnaast is er de sector Klant en Markt, met onder meer de klantenservice. Ondersteunend aan deze organisatie zijn de stafafdelingen Mensen en Middelen en Financiën en Informatievoorziening.
Daarnaast heeft PWN drie 100-procent dochterondernemingen: PWNT Holding B.V., Aquanet B.V. en De Kennemer Duincampings B.V. Tevens voert PWN samen met Waternet het dagelijks bestuur over de N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK). De WRK is voor 50% in handen van PWN en voor 50% in handen van de Stichting Aandelen WRK.

Juridische entiteit
PWN is een naamloze vennootschap. Alle aandelen van N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland zijn in bezit van de provincie Noord-Holland. Besluitvorming als aandeelhouder vindt plaats in het college van Gedeputeerde Staten. De Raad van Commissarissen wordt gevormd door vijf personen, allen op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Medewerkers en cultuur
Onze medewerkers zijn erg betrokken bij hun werk en de maatschappelijke rol van PWN. Dit blijkt uit het feit dat PWN op plaats 30 staat in de ranglijst van beste werkgevers in Nederland in de categorie ‘minder dan 1000 werknemers’ (bron: Effectory/ Intermediair). PWN’ers werken in een cultuur waarin steeds wordt gezocht naar een goede oplossing voor klanten. Daarnaast heerst er bij PWN ook een cultuur van maatschappelijk bewustzijn en een gerichtheid op vernieuwing. Meewerken aan maatschappelijk ondernemen wordt bij PWN gestimuleerd, net als een innovatieve instelling. Dat laatste kan in de breedste zin van het woord: van technologische vernieuwing, tot nieuwe manieren van samenwerken en natuurbeheer. Wat PWN’ers vooral bindt, zijn de kernwaarden verbinden, vernieuwen en waarmaken. PWN is betrokken en open, gericht op samenwerken.