OR/ medezeggenschap

De OR wordt gefaciliteerd om haar taak met toegevoegde waarde te kunnen vervullen. Met de directie wordt vervolgens vaste frequentie gecommuniceerd. Leden van de Raad van Commissarissen schuiven twee keer per jaar aan in een open, informatief overleg.