17. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

17.1 Garanties
PWN heeft een zevental direct gegarandeerde leningen aan de BNG afgegeven. Dit betreffen uitgegeven leningen van de BNG aan de WRK met een totale waarde van € 85 miljoen per 31 december 2015.

17.2 Financiële verplichtingen
Voor de toelichting op de financiële verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.