11. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

11.1 Financiële verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen voor de totale looptijd van de verplichtingen ad € 140 miljoen zijn aangegaan uit hoofde van het onderhoud/beheer van installaties, uit hoofde van investeringen en overige activiteiten. De totale looptijd van deze verplichtingen is korter dan 5 jaar. De verplichting korter dan 1 jaar bedraagt € 53 miljoen.

In bovenstaande verplichting is een meerjarige financiële verplichting inbegrepen voor de afname van drinkwater. De jaarlijkse verwachte last bedraagt € 11 miljoen.

De totale operationele leaseverplichting bedraagt € 4 miljoen, met de volgende onderverdeling:

Korter dan 1 jaar: € 1 miljoen
Tussen 1 en 5 jaar: € 3 miljoen

11.2 Fiscale eenheid
Binnen PWN is sprake van een fiscale eenheid voor de btw. Naast PWN zijn de volgende vennootschappen in de fiscale eenheid opgenomen:

  • PWNT Holding B.V., te Velserbroek (100%)
  • Aquanet B.V., te Velserbroek (100%)
  • De Kennemer Duincampings B.V., te Velserbroek (100%)