N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland

N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) werd in 1952 opgericht door de Provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam om water voor de drinkwaterbedrijven van Amsterdam en Noord-Holland en de industrie in Velsen uit de Lek te halen. Dit om verdroging van de duinen tegen te gaan.

Het zoetwater voor het duingebied bij Castricum, de Amsterdamse Waterleidingduinen en de industrie bij Velsen wordt via het WRK-leidingensysteem aangevoerd. Afnemers van het water zijn PWN, Waternet, Tata Steel en Crown Van Gelder. De vennootschap heeft geen eigen personeel in dienst. De directie berust bij de sectormanager Drinkwater van PWN en de Directeur Drinkwater van Waternet en richt zich op WRK-brede onderwerpen. Dit zijn bijvoorbeeld de dienstverleningsovereenkomsten met Waternet en PWN, de begroting, de jaarrekening en beleidszaken die voor het hele WRK-systeem van belang zijn.

In 2003 droeg WRK het beheer over haar systemen over aan PWN en Waternet. In 2014 gingen de aandelen van de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Amsterdam over aan PWN (50%) en Waternet (50%).

Nieuwe afspraken, lager tarief
Na 2018 zijn de initiële investeringen afgeschreven en kunnen afnemers hun contract met WRK opzeggen. Daarom heeft WRK in 2014 en 2015 in constructief overleg met haar afnemers nieuwe afspraken gemaakt over de levering van voorgezuiverd water na 2018. Het perspectief is een uniform tarief, dat voor PWN beduidend lager ligt. Dit komt met name door het wegvallen van de afschrijvingslasten van de eerder genoemde investeringen.

Resultaat 2015
De financiële structuur van WRK is zodanig dat de contractanten jaarlijks alle kosten via een verdeelsleutel krijgen doorberekend. De vennootschap maakt daardoor in principe geen winst of verlies. Qua waterlevering realiseerde WRK in 2015 een afzet van 148,7 miljoen m³ (2014: 147,6 miljoen m³).