Innovatie, onderzoek en ontwikkeling

Innovaties zijn onmisbaar voor de toekomst van drinkwater en natuur. Oppervlaktewater wordt steeds lastiger te zuiveren door toename van onbekende, schadelijke stoffen. En de duinnatuur ondervindt nog steeds last van luchtverontreiniging. Daarom werkt PWN aan onderzoek en nieuwe mogelijkheden voor verbetering.

PWN wil als organisatie haar vernieuwingskracht hoog houden We stimuleren al jaren een innovatieve cultuur en investeren in allerlei initiatieven met potentieel voor een betere toekomst. Recent hebben we dit op een hoger niveau gebracht door het aanstellen van een innovatiemanager. Zoals nieuwe zuiveringstechniek, nieuwe beheermethoden van de duinen én bijzondere oplossingen om onze processen duurzamer, klantvriendelijker en efficiënter te maken.

Innovaties kunnen op termijn ook weer inkomsten opleveren. Zo brengen we via onze dochter PWNT Holding internationaal nieuw ontwikkelde zuiveringstechnieken op de markt. En via Aquanet draagt onze expertise eraan bij dat schoon drinkwater ook in ontwikkelingslanden een gewone zaak wordt.

Onze belangrijkste resultaten in 2015

 • Andijk III opgestart
  De nieuwe voorzuivering in Andijk is een mondiale innovatie. Na de officiële opening eind 2014 volgde een jaar van kinderziektes. Niet het proces van keramische membranen, maar de verbindingen tussen membranen en de rest van de installatie kampten met problemen. Met man en macht hebben we eraan gewerkt om de oorzaak van de kinderziektes op te sporen en te herstellen. We hebben in 2015 met enkele van de 10 ketels kunnen proefdraaien om de procesautomatisering in te regelen.
  We hebben veel vertrouwen in de techniek van de bewezen innovaties. Kinderziektes horen immers bij nieuwe technologie. We verwachten de nieuwe installatie stapsgewijs in de loop van 2016 in bedrijf te kunnen nemen.
 • Oplossing voor reststroom dichterbij
  PWN is bezig een oplossing te zoeken voor de reststroom van Andijk III. Deze stroom bestaat uit zout, organisch materiaal en sulfiet. We hebben in 2015 een proces voor de eerste fase ontworpen, bedoeld om het zout en nitraten eruit te halen. In een volgende fase zoeken we een oplossing voor het sulfiet. Humus blijft over en is zeer waardevol voor de land- en tuinbouw. Er bestaat veel interesse voor deze rijke organische stof, maar de opgaaf om dit van het sulfiet te scheiden vraagt veel extra onderzoek.
 • Geboorde leiding onder Waddenzee naar Texel
  De twee transportleidingen naar Texel zijn gevoelig voor storm en erosie. Daarom hebben we besloten om te investeren in een meer robuuste oplossing. Het idee is om een pijpleiding naar het eiland door de zeebodem heen te boren. Afgelopen jaar hebben we eerst met proefboringen het tracé verkend. Met dit vooronderzoek wonnen we de No Digg-award, een prijs van de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) voor de beste sleufloze techniek. De verkregen data verwerken we nu naar een aanbesteding. Geplande oplevering is eerste kwartaal 2017.
 • Noordwest Natuurkern afgerond
  Het was beslist een innovatief project om in de Zeereep duinen af te graven en verstuiving op gang te brengen. De werkzaamheden zijn met groot succes afgerond en hebben een schat aan nieuwe kennis opgeleverd. We organiseerden een congres om deze kennis te delen met andere experts in duinnatuur.
 • Samenwerken in 3D
  PWN begon een samenwerking met de 3D Makerszone om de kansen van 3D-printtechnologie (voor bijvoorbeeld watermeters) te onderzoeken voor PWN.
 • Samenwerkingsverbanden rond ondergrondse infrastructuur
  Via verschillende initiatieven werken we meer met derden samen aan slimme oplossingen voor kabels.
 • Zoveel mogelijk duurzame energie zelf opwekken
  We werken momenteel aan een plan voor zonne-energie. Liefst gebruiken we daarvoor de daken van onze eigen gebouwen, maar als alternatief denken we ook aan investeren in zonne-energie elders (op en rondom de gebouwen van de WRK). In 2016 nemen we hierover een besluit. Met de voorgenomen zonnecapaciteit kan PWN 11% op haar energiekosten besparen.
 • Energie- en waterbesparing met Amphiro
  In 2015 heeft PWN een pilot uitgevoerd met een slimme douchemeter (Amphiro) met als doel bewustzijn te creëren rondom waterbesparing bij consumenten tijdens het douchen.
  Hiertoe heeft PWN ruim 600 slimme douchemeters uitgezet bij diverse groepen consumenten. Dit heeft geresulteerd in de data van 73.977 douchebeurten. Conclusie is dat deze slimme douchemeter in Nederland bij een 3-persoons huishouden (0,85 douchebeurten per persoon per dag) een besparing kan opleveren van 561 kWh en 8.700 liter drinkwater per jaar. Dit houdt in dat de slimme douchemeter zich voor dit huishouden binnen één jaar terugbetaalt. PWN start in 2016 met de promotie van de Amphiro.

Wat hebben we hiermee bereikt?
Onze innovaties hebben al tot uiteenlopende verbeteringen geleid: een lager energieverbruik, filtertechnologie die zelfs medicijnresten en nanoplasticiden uit het water haalt, herstelde natuur, grotere biodiversiteit en lagere kosten per aansluiting. om een volledig CO2-neutrale bedrijfsvoering te bereiken, hebben we ter aanvulling certificaten van duurzaam opgewekte elektriciteit aangeschaft.