Inleiding

Ons stelsel van risicobeheersmaatregelen is bedoeld om effectiever om te gaan met onzekerheden, zodat bedreigingen worden ingeperkt en kansen optimaal worden benut. Hierdoor krijgt PWN het risicoprofiel dat aansluit op haar doelstellingen.
Ons risicomanagementsysteem zorgt ervoor dat risico’s van tevoren worden benoemd en van beheersmaatregelen worden voorzien. Absolute zekerheid dat zich geen verrassingen voordoen, kan echter nooit worden gegeven. De afdeling risicomanagement is onderdeel van PWN. Daarnaast wordt risicomanagement ook toegepast binnen de operationele processen.