Goed bestuur

Het spreekt voor zich dat goed bestuur een belangrijk thema is, onder meer vanuit oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparantie. PWN heeft een publieke taak en vervult met drinkwater en natuurbeheer een belangrijke rol in de maatschappij.

Steeds meer veranderingen in de maatschappij raken PWN. Dat vraagt van PWN om zich meer als een extern georiënteerd bedrijf op te stellen, een ontwikkeling die we de afgelopen jaren in gang hebben gezet. PWN kiest voor actieve communicatie: rond projecten, rond het merk en met stakeholders. Immers: een publieke organisatie vraagt om dialoog met haar stakeholders.

Actief omgevingsmanagement hoort daarbij en stelt ons in staat om proactief en op strategisch niveau aan maatschappelijke discussies bij te dragen. Bijvoorbeeld om in de waterketen aan te sturen op efficiënt samenwerken. Tegelijkertijd zijn we transparant. We zijn helder over hoe ons bedrijf wordt bestuurd, laten zien wie onze belanghebbenden zijn en hoe wij omgaan met hun verwachtingen en belangen.

Onze belangrijkste resultaten in 2015

 • Stakeholderdialoog gestructureerd
  PWN heeft in 2015 interviews met belanghebbenden gehouden om te achterhalen wat zij relevante thema’s vinden en wat ze daarbij van PWN verwachten.
 • Open dag pompstation Laarderhoogt georganiseerd
  Het publiek in Het Gooi kon op Laarderhoogt kennismaken met het werk van PWN.
 • Lobby versterkt
  Meer dan in andere jaren brachten we bij diverse stakeholdergroepen het belang van goed drinkwater en natuurbeheer onder de aandacht. Zo was PWN een van de initiatiefnemers achter de Kraanwaterpetitie: een oproep aan de horeca om ook kraanwater op de kaart te zetten (>100.000 handtekeningen zijn opgehaald).
 • Stuurinformatie verbeterd
  Meer transparantie hangt nauw samen met goede informatie over onze prestaties. In 2015 zette PWN concrete stappen om de ICT hiervoor gereed te maken.


 • Bezoekers van de open dag op Laarderhoogt maken een selfie

  Wat hebben we hiermee bereikt?
  Omgevingsmanagement staat nu PWN-breed op de agenda. We implementeerden een werkwijze om vroegtijdig op externe invloeden in te spelen. Door de dialoog met onze stakeholders aan te gaan verbeterden wij dit Jaarverslag. Daarnaast draagt goed bestuur bij aan medewerkerstevredenheid, zie hiervoor materieel thema 7.