Risicoprofiel: Financiële risico’s

Vermarkten zuiveringstechnieken
PWN vermarkt in eigen beheer ontwikkelde zuiveringstechnieken. De daarmee gepaard gaande financiële risico’s voor PWN worden beperkt doordat deze activiteiten in een aparte dochtermaatschappij (PWNT Holding) zijn ondergebracht. Daarnaast is ook het toezicht op de dochters versterkt door de inrichting van een heldere governancestructuur.

Compliance
Binnen de Vewin is een werkgroep actief van specialisten die veranderingen in wet- en regelgeving melden, bespreken en communiceren. Deze werkgroep houdt ook de stand van zaken met betrekking tot de uit te voeren wijzigingen bij. De compliance officer is verantwoordelijk voor de werking van de compliance structuur.

In onderstaande tabel koppelen we de belangrijkste risico’s aan de materiële thema’s.