Bestuur

De huidige bestuurder heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De beloning bevat geen variabele componenten. Op de beloning van de bestuurder is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing.

Er is een klokkenluidersregeling vastgesteld die per 1 januari 2011 in werking is getreden.